Contemporary Art Auction / 6 April 2019

6. Teresa Pągowska | Biała postać, lata 60. XX wieku

Past auctionsContemporary Art AuctionBiała postać, lata 60. XX wieku
return
6
Biała postać, lata 60. XX wieku

Teresa Pągowska (1926 Warszawa - 2007 tamże)

Biała postać, lata 60. XX wieku

olej, tempera, płótno; 130,5 x 100,5 cm na odwrocie na płótnie napis: OBRAZ AUTORSTWA: / TERESY PĄGOWSKIEJ / POTWIERDZAM: FILIP PĄGOWSKI / F. PĄGOWSKI.

Pochodzenie:
- kolekcja prywatna, Polska
- pracownia Teresy Pągowskiej (potwierdzenie syna artystki - Filipa Pągowskiego)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
90 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up