Contemporary Art Auction / 24 October 2020

6. Tadeusz Kantor | Kompozycja, 1957

Past auctionsContemporary Art AuctionKompozycja, 1957
return
6

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków)

Kompozycja, 1957

olej, płótno, 65,5 × 80 cm; sygn. p. d.: Kantor; opisany na odwrocie: TKantor |I 57 Cracovie

W maju 1955 roku Kantor wyjechał na festiwal teatralny do Paryża i natychmiast skorzystał z okazji, by zwiedzając muzea i galerie, nawiązać zerwany na osiem lat kontakt ze światowym malarstwem. Jego uwagę przykuło malarstwo abstrakcyjne m.in. Wolsa, Georgesa Mathieu, Hansa Hartunga czy Jacksona Pollocka.
W połowie lat pięćdziesiątych [Kantor] zamknął etap malarstwa metaforycznego i zaczął kreować obrazy informel. Podobnie jak w latach czterdziestych wyruszył z apostolską misją krzewienia nowego kierunku, przedstawiając taszyzm jako ostatnie ogniwo historycznego łańcucha sztuk. W informelu Kantor dojrzał dużo zbieżności ze swoimi poszukiwaniami ilustrowania przestrzeni wewnętrznej i jej ruchliwości życia. Fascynowało go działanie przypadku i sama „akcja malowania”.
Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 27, 30
Mała historia taszyzmu: Taszyzm – zamącenie klasycznej organizacji, rodowód: surrealizm, hazard, przygoda, gest – działanie, automatyzm, (…) obraz powinien róść jak natura, nie może być przewidziany apriorycznie do końca – wtedy byłby zamknięty.
Tadeusz Kantor, notatki 1957/58, cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 51

Hammer price
120 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up