Contemporary Art Auction / 6 April 2019

2. Tadeusz Kantor | Kompozycja, 1957

Past auctionsContemporary Art AuctionKompozycja, 1957
return
2
Kompozycja, 1957

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków)

Kompozycja, 1957

olej, płótno, 65,5 × 80 cm
sygn. p. d.: Kantor
opisany na odwrocie: TKantor |I 57 Cracovie

W maju 1955 roku Kantor wyjechał na festiwal teatralny do Paryża i natychmiast skorzystał z okazji, by zwiedzając muzea i galerie, nawiązać zerwany na osiem lat
kontakt ze światowym malarstwem. Jego uwagę przykuło malarstwo abstrakcyjne
m.in. Wolsa, Georgesa Mathieu, Hansa Hartunga czy Jacksona Pollocka.
Abstrakcja określana terminami: informel, taszyzm, malarstwo gestu, czy action painting miała wspólny mianownik – spontaniczność kreacji i całkowity brak geometrii. Informel był aktem wyzwolenia artysty zrywającego krępujące więzy akademickiego nauczania, tradycji i kultury – na rzecz powrotu do samych początków malowania. Dopuszczając automatyzm i przypadek – oferował skok w nieznane, posmak przygody i ryzyka. (…)
W połowie lat pięćdziesiątych [Kantor] zamknął etap malarstwa metaforycznego i zaczął kreować obrazy informel. Podobnie jak w latach czterdziestych wyruszył z apostolską misją krzewienia nowego kierunku, przedstawiając taszyzm jako ostatnie ogniwo historycznego łańcucha sztuk. W informelu Kantor dojrzał dużo zbieżności ze swoimi poszukiwaniami ilustrowania przestrzeni wewnętrznej i jej ruchliwości życia. Fascynowało go działanie przypadku i sama „akcja malowania”.
Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 27, 30.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
92 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up