Varia 36 / 27 June 2020

126. Tadeusz Kantor | Figury i postaci, 1976

Past auctionsVaria 36Figury i postaci, 1976
return
126
Figury i postaci, 1976 - 1Figury i postaci, 1976 - 2Figury i postaci, 1976 - 3Figury i postaci, 1976 - 4Figury i postaci, 1976 - 5

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków)

Figury i postaci, 1976

zestaw 5 plansz, zestaw nr 76/300,
druk artystyczny, 39,8 × 29,4 cm (wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: T. Kantor (każda), opisany i datowany ołówkiem l. d.: 76/300 1976

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
1 700 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up