Contemporary Art Auction / 4 April 2020

6. Tadeusz Dominik | Róże, 1975

HomePast auctionsContemporary Art AuctionRóże, 1975
return
6
Róże, 1975

Tadeusz Dominik (1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Róże, 1975

gobelin, 135 × 180 cm, sygnowany
u dołu w obrębie kompozycji: „ROSES” |„Dominik” |1975 oraz z tyłu: DOMINIK 1975 |ROSES (RÓŻE) |135 X 180 GOBELIN (LEN WEŁNA)

Gobelin to sposób wyrażania się za pomocą innej techniki. Pracę nad nim traktuję tak
samo jak malarstwo. Malowanie jest zajęciem bardzo nerwowym, tkanie zaś uspokaja.
Jaki będzie końcowy efekt obrazu – trudno powiedzieć. W gobelinie wiadomo wszystko od początku, choć nie robię projektu i kolor ustalam w trakcie pracy. Tkam sam. Może i dlatego gobelin to wytchnięcie.
Tadeusz Dominik w: Artyści mówią, red.: A. Dębska, M. Domańska, M. Romańska,
tekst: Elżbieta Dzikowska, Warszawa, 2011, s. 68.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up