Fine Art Auction / 24 August 2019

53. Stefan Popowski | Pejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.

HomePast auctionsFine Art AuctionPejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.
return
53
Pejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.

Stefan Popowski (1870 Warszawa – 1937 tamże)

Pejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.

olej, płótno, 70 × 128 cm
sygn. i dat. l. d.: S. Popowski. 98

„Ze wszystkich sztuk pięknych, tak plastycznych jak i rytmicznych, malarstwo jedynie rozporządza tą pełnią środków, która jest niezbędna do wyrażenia całego uroku i siły poetycznej krajobrazu. Barwy i kształty, światła i cienie, o to czem głównie do nas przemawia krajobraz, oto czem głównie rozporządza malarstwo. (…) mówiłem o motywach uczuciowych i pobudkach twórczych krajobrazu. Są one te same dla poety jak i dla malarza. Tak jeden jak drugi musi ten nastrój, który bez względu na motyw i światło, jest duszą i treścią krajobrazu, odnaleźć w sobie, musi go wychodować [pis. oryg.] i nosić w sobie, nieraz jako wspomnienia czasów dzieciństwa, jako obraz który kiedyś w szczególnym nastroju zapadł w duszę i cierpliwie czeka swego momentu, to znaczy tej harmonji między środkami artystycznemi, któremi autor rozporządza uczuciowym nastrojem.”
S. Popowski, Krajobraz Polski, [w:] Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, nr 4, Warszawa 1925, s. 4-6.
Oferowane na aukcji dzieło Stefana Popowskiego reprezentuje wczesny okres jego twórczości. Jak wiemy z biografii artysty, podróżował on dwukrotnie, w 1897 i w 1909 r., do Włoch. Obrazy będące owocem tych podróży należą do rzadkości zarówno w zbiorach publicznych, jaki i na rynku sztuki. Jeden z nich, przedstawiający pejzaż wenecki, znaleźć można w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Zarówno on, jak i prezentowane tu malowidło, różnią się od późniejszych nastrojowych pejzaży polskich nie tylko południowym kolorytem, ale i obecnością, w formie sztafażu, ludzkich postaci. Malowany przez młodego artystę krajobraz włoski urzeka malowniczością motywu, a także nieco odrealnionym nastrojem zatrzymanego w kadrze czasu. Ta jakże znikoma ilość znanych prac Popowskiego, ilustrujących jego włoską podróż, świadczyć może o tym, iż nie wykonał ich wiele. Tym bardziej możliwość zakupu obrazu, ukończonego w 1898 roku, uznać należy za wyjątkową okazję.

Hammer price
20 000 zł
Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up