Works on Paper / 10 October 2020

13. Stanisław Ignacy Witkiewicz | Portret męski, 16 X 1931 r.

Past auctionsWorks on PaperPortret męski, 16 X 1931 r.
return
13

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 Warszawa - 1939 Jeziory na Polesiu)

Portret męski, 16 X 1931 r.

pastel, papier, 65,3 × 50,3 cm
sygn. i opisany p. d.: NP / 8m / 16/X /Witkacy / 1931 / (T.E.)
po konserwacji

Wieloletni depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie (od 1961 r.).

Opisywany:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. Irena Jakimowicz przy współpracy Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1990, s. 123, poz. 1540.

Pochodzenie:
Kolekcja Jana Leszczyńskiego
Kolekcja prywatna, Polska

Prezentowany na aukcji Portret mężczyzny Stanisława I. Witkiewicza pochodzi z kolekcji Jana Leszczyńskiego, należącego do grona najbliższych uczniów i przyjaciół Witkacego. Młodszy od niego 20 lat, ziemianin, po wojnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ważnej rozprawy o filozofii Witkiewicza Filozof metafizycznego niepokoju. Prowadzone na przestrzeni kilkunastu lat „rozmowy istotne" (głównie w czasie pobytów Leszczyńskiego w Zakopanem) zaowocowały wspólną z Witkacym pracą filozoficzną zatytułowaną Spór o monadyzm. Dwugłos polemiczny. To Leszczyński uratował przed niechybnym zniszczeniem w powstaniu warszawskim pozostałą resztkę rękopisów Witkacego (wydobywając je z piwnicy domu, w którym mieszkała w Warszawie żona Witkacego). Łączyła też Leszczyńskiego z Witkacym, oprócz długich rozmów i wymiany myśli filozoficznej, również miłość do tej samej kobiety Janiny Inki Turowskiej, co sam Witkiewicz sportretował w swojej ostatniej powieści Jedyne wyjście.
W swoim wspomnieniu o Witkiewiczu Leszczyński pisał: „Poza bliskim stosunkiem przyjaźni właśnie ta dziedzina [filozofia] łączyła mnie z Witkiewiczem najbliżej i najsilniej. Toteż kilkanaście lat bliskiego współżycia stało zawsze pod znakiem filozoficznych zmagań - nieustającej polemiki, bardzo intensywnej i nieraz nawet gwałtownej".

Hammer price
65 000 zł *
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up