Works on Paper / 23 January 2021

17. Mela Muter | Przystań na kanale

Past auctionsWorks on PaperPrzystań na kanale
return
17

Mela Muter (1876 Warszawa - 1967 Paryż)

Przystań na kanale

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 50 cm
sygn. podwójnie ołówkiem l. g.: Muter oraz u dołu: Muter

Pochodzenie:
Galeria Gmurzyńska w Kolonii
Kolekcja prywatna, Polska

Obraz przedstawia przystań kanału śródlądowego z widoczną rufą zacumowanej barki, z domkiem śluzmistrza oraz z wiatą (w której pływa mały ponton roboczy do prac konserwacyjnych w komorze śluzy). Widoczna jest również ściana tzw. głowy śluzy (namalowana mniej szczegółowo - zielona plama na lewo od wiaty). Jest to zapewne śródlądowy kanał żeglugowy w północnej Francji. Ówcześnie z kilku francuskich portów nad Atlantykiem barki towarowe docierały rzekami i systemem kanałów aż do Marsylii. Obecnie te drogi wodne służą głównie turystyce.
(informacje dzięki uprzejmości p. Marka Błusia)

„Mela Muter maluje również pejzaże. W pejzażu poszukuje tej samej [co w portretach] wewnętrznej prawdy rzeczy, głęboko ukrytego charakteru, często narzuca pejzażowi własną fizjonomię duchową – smutek, powagę. Jak w dawnych obrazach małych miast polskich czy w kompozycjach macierzyństwa pociąga ją i teraz nie radość życia, ale jego odłogiem leżące, zapomniane fragmenty.”
M. Sterling, „Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter”, „Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
0 zł
Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up