Contemporary Art Auction / 4 April 2020

37. Leszek Sobocki | Portret trumienny XVI, 1988

HomePast auctionsContemporary Art AuctionPortret trumienny XVI, 1988
return
37
Portret trumienny XVI, 1988

Leszek Sobocki (ur. 1934 r.)

Portret trumienny XVI, 1988

olej na płycie epoksydowej (znaku drogowym), 74 × 74 × 74 cm
sygnowany na odwrocie: PINXIT: L. Sobocki

Jeszcze w trakcie nauki w katowickim Liceum Technik Plastycznych Sobockiego zafascynowała sztuka Rembrandta, głównie jego autoportrety, które wówczas wielokrotnie kopiował. Wyraźne odniesienia do tradycji to widoczne są w całej twórczości tego artysty. Chętnie odwoływał się on do źródeł portretu sarmackiego z epoki baroku i polskich portretów trumiennych z XVII wieku.
W swojej twórczości Sobocki najczęściej wypowiada się na temat spraw, które osobiście go dotykają. Sztuka jest dla niego wyrazem stosunku do rzeczywistości, a najbardziej bezpośrednio przekazuje go za pomocą autoportretu, jakby chciał w ten sposób zmierzyć świat samym sobą.
„Oto ja, który mogę być tobą” – powiedział artysta o swoich autoportretach.
Są one szczególnego rodzaju komentarzem do rzeczywistości, czasami zaprawionym humorem, innym razem groteską i moralizatorstwem. Najbardziej znane jego cykle z tego gatunku pochodzą z lat 70.: malarski zatytułowany Portrety trumienne (1974–76) i litograficzny Biografia (oba z lat 1974–77). W cyklu Portrety trumienne artysta umieszczał swój wizerunek na różnego typu blachach i tablicach metalowych, znalezionych znakach drogowych, czy starych miednicach.
Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, listopad 2006

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up