Contemporary Art Auction / 4 April 2020

30. Józef Czerniawski | Bez tytułu, 2011

HomePast auctionsContemporary Art AuctionBez tytułu, 2011
return
30
Bez tytułu, 2011

Józef Czerniawski (ur. 1954 r.)

Bez tytułu, 2011

akryl, płótno, 90 × 160 cm, sygnowany na odwrocie: JÓZEF CZERNIAWSKI

Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne, pozwalają się zatopić
w niczym niezmąconej kontemplacji. Obraz jest emanacją, jeżeli jest w nim ład,
to ten ład promieniuje i przemienia nas wewnętrznie.
Józef Czerniawski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up