Contemporary Art Auction / 4 April 2020

9. Jan Berdyszak | Kompozycja kół, 1963

Past auctionsContemporary Art AuctionKompozycja kół, 1963
return
9
Kompozycja kół, 1963

Jan Berdyszak (1934 Zawory - 2014 Poznań)

Kompozycja kół, 1963

olej, płyta, 43 × 15,5 cm,
sygnowany i opisany z tyłu: JAN|BER|DYSZ|AK |1963 |KOMPOZYCJA KÓŁ |olej

„To założenie kompozycyjne spiętrzonych nad sobą kół, nie posiadające analogii w sztuce europejskiej, prowadzi do skojarzeń ze sztuką tantryczną. […] Berdyszak nawiązuje zawsze w swych pracach do spraw uniwersalnych, związanych z bytem człowieka i egzystencją wszechświata. W tym kontekście zagadnienie przestrzeni bezpośrednio związanej z obrazem jest ściśle sprzęgnięte z wyobrażeniem przestrzeni nieskończonej, przestrzeni warunkującej byt.”
Bożena Kowalska, cyt. za: Jan Berdyszak: puste = prawie wszystko, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2019, s. 117

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
14 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up