Varia 35 / 20 May 2020

54. Henryk Wójcik | Pejzaż znad Pilicy, 1955 r.

Past auctionsVaria 35Pejzaż znad Pilicy, 1955 r.
return
54
Pejzaż znad Pilicy, 1955 r. - 1Pejzaż znad Pilicy, 1955 r. - 2Pejzaż znad Pilicy, 1955 r. - 3Pejzaż znad Pilicy, 1955 r. - 4

Henryk Wójcik (1920-2009)

Pejzaż znad Pilicy, 1955 r.

olej, płótno, 62 x 75 cm, sygn. idat. p.d.: Hen Wójcik 55, na odwrocie nalepka Ministerstwa Kultury i Sztuki

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
3 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+ 48 22 828 96 98

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up