Contemporary Art Auction / 4 April 2020

23. Danuta Lewandowska | Kompozycja

HomePast auctionsContemporary Art AuctionKompozycja
return
23
Kompozycja

Danuta Lewandowska (1927-1977)

Kompozycja

płyta pilśniowa, 50 × 76,5 cm

WYSTAWIANY:
1982 – Danuta Lewandowska 1927–1977, Zachęta, Warszawa

(…) Malarstwo Danuty Lewandowskiej ma rzadko spotykaną dużą siłę skłaniania do
kontemplacji, niepokojenia przesłaniem trudnym do jednoznacznej interpretacji. Od
początku jej twórczości, przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych interesowały
artystkę regularne, geometryzowane struktury; czasem malowane, czasem reliefowe.
Można je było odczytywać jako pochodne ze świata organicznego, ale też jako zapisy
znakami nieznanego alfabetu.
Bożena Kowalska, [w:] Danuta Lewandowska, katalog wystawy indywidualnej, ga ga galeria, [red.] Krystyna Czartoryska, Piotr Rogacz, Warszawa 2005, s. 10

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up