• Opis
  • 64.
Zygmunt Wierciak
1881-1950
Most podgórski, 1937 r.

akwarela, gwasz, kredki, papier, 17,5 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Zygmunt Wierciak./ Kraków, 1937 oraz autorsko opisany l. d.: Most podgórski łączący/Kraków z Podgórzem. Zburzony w 1900.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Zygmunt Wierciak
1881-1950