• Opis
  • 55.
Zygmunt Menkes
1896 Lwów - 1986 Riverdale
Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 70 x 90 cm
sygn. l. d.: Mankes

„Martwe natury z kwiatami były jego ulubionym tematem w twórczości Menkesa, w którym wielokrotnie eksperymentował z różnymi środkami formalnymi. Prezentowana praca pochodzi okresu jego pobytu w Nowym Jorku, dokąd wyjechał w 1935 roku i ostatecznie osiadł na stałe. Zapewne została namalowana w jego pracowni w Riverdale. Zrównoważone wielokierunkowe linie, geometryzacja formy, kontrastowe zestawienie ze sobą barw, pokazuje znakomity kunszt malarski artysty i jego wyczucie formy. Wszystkie elementy obrazu tworzą niezwykłą harmonię, której wyjątkowość dostrzegali również współcześni mu malarze i krytycy. Jak pisał Konrad Winkler jego twórczość to harmonizowanie dysonansów barwy, żonglerka kontrastem kolorów o tonacjach niezwykłych, czasami w obrębie jednej i tej samej gamy – obok upraszczania formy w sposób prymitywny, prawie nonszalancki.” (K. Winkler, Droga, 1931, nr 2, s. 171–172).

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 90 000 - 110 000 zł
Cena wywoławcza: 72 000 zł
Zygmunt Menkes
1896 Lwów - 1986 Riverdale