• Opis
  • 50.
Zofia Błażko
ur. 1986
Bez tytułu (One), 2011

olej, płótno, tondo śr. 150 cm, sygn. u dołu monogramem: ZB

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Zofia Błażko
ur. 1986
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ? studiów magisterskich kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia kierunku Fotografia. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła w 2010 roku. W 2012 roku rozpoczęła podróż artystyczną po świecie. Okres 2012?2014 spędziła w Paryżu, uczestnicząc w programach stypendialnych w Jour et Nuit Culture oraz Rivoli 59, ? centrach kultury tworzących świat bohemy Paryża XXI wieku. W 2013 roku pobierała lekcje u profesora Paryskiej Akademii Sztuk Pięknych ? Jacques Kiko?ne. W 2015 roku przebywała na rezydencjach artystycznych w Village des Arts w Dakarze (Senegal) oraz w Shangyuan Art Museum w Pekinie (Chiny). Prace młodej malarki były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych organizowanych nie tylko na terenie Europy, ale również w Afryce i Azji.