• Opis
  • 27.
Zestaw szkieł

Wołyń (?), XVIII/XIX w.
w zestawie: karafka (wys. 19,5 cm), szklanka (wys. 9 cm), kieliszek–flet (wys. 18,5 cm), kieliszek do nalewek (wys. 7,8 cm); szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane; stan zachowania: zmatowane szkło karafki i utrącona dolna część korka, wyszczerbienie krawędzi szklanki

Wszystkie szkła zdobione ornamentem „w paski” z przecinających się linii, częściowo zmatowanym, a w części kratkowanym, z ośmiopromiennymi gwiazdkami i soczewkowymi szlifami.
Ornament ten pojawiał się w wyrobach hut w Urzeczu i Nalibokach w ostatniej ćwierci XVIII wieku. Tak dekorowane były głównie szklanki i lampeczki. Również wyroby z hut na Wołyniu dekorowane były w podobny sposób. Świadczy o tym kieliszek reprodukowany w: K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 157, fot. 81 oraz str. 131, rys. 16
Por. szklankę ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu w: Z. Dolczewski, Vitrea Splendida, kolekcja szkieł dawnych, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2002, str. 216, kat. 162

Cena wywoławcza: 5 500 zł
BEZ AUTORA