• Opis
  • 28.
Zestaw sześciu kieliszków-fletów

Polska lub Śląsk, kon. XVIII w.
szkło bezbarwne; wys. 19,3 cm, śred. wylewu 5,8 cm; stan zachowania bardzo dobry

Na masywnej stopie z uskokiem walcowaty trzon, przechodzący w stożkową, smukłą czaszę.
Por. niemal identyczny kieliszek z Muzeum Narodowego w Poznaniu w : Z. Dolczewski, Vitrea Splendida, kolekcja szkieł dawnych, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2002, str. 210

Cena wywoławcza: 7 400 zł
BEZ AUTORA