• Opis
  • 139.
Zbysław Maciejewski
1946 Pohulanka - 1999 Kraków
W uścisku, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek, flamaster, papier, 22 × 15,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Zb 18 X 1974
u dołu pieczęć: JKK
Pochodzenie:
Kolekcja Jana Krzysztofa Kamińskiego.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 800 zł
Zbysław Maciejewski
1946 Pohulanka - 1999 Kraków