• Opis
  • 103.
Zbysław Maciejewski
1946 Pohulanka - 1999 Kraków
Czułość, 1981 r.

technika mieszana, płótno, 38,5 × 46,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Zb.Maciejewski 1981
na odwrocie opis autorski: Z. M. Maciejewski/” Czułość”/1981

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 7 500 zł
Zbysław Maciejewski
1946 Pohulanka - 1999 Kraków