• Opis
  • 22.
Zbylut Grzywacz
1939-2004
Corrida-pegaz, 1977

olej, płótno, 81.5 x 123 cm, sygn. na odwrocie p.d.: ZBYLUT GRZYWACZ / ?CORRIDA-PEGAZ? / 80 x 120 cm. 1977

Reprodukowany: Zbylut Grzywacz 1939?2004, katalog wystawy, red. J. Boniecka, J. Waltoś, MNK, Kraków 2008, s. 72

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Zbylut Grzywacz
1939-2004