• Opis
  • 249.
ZBIÓR 8 MAP I PLANÓW POŚWIĘCONYCH NIEMIECKIEMU TRANSPORTOWI KOLEJOWEMU W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Załącznik do publikacji „Das deutsche Feldeisenbahnwesen im Ersten Weltkrieg”, t. 1, wyd. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1928

Cena wywoławcza: 180 zł
BEZ AUTORA