• Opis
  • 71.
Wojciech Podlaszewski
1897 Gniezno –1980 tamże
Podgórz (Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu), 1928 r.

tempera, gwasz, papier, 40,5 × 48 cm w świetle passe–partout
sygn. i dat. l. d.: W. Podlaszewski/ 8 IX. 1928. Podgórz

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 400 - 1 800 zł
Cena wywoławcza: 800 zł
Wojciech Podlaszewski
1897 Gniezno –1980 tamże