• Opis
  • 18.
Wojciech Fangor
1922 Warszawa - 2015 Warszawa
Kompozycja, 1972

kredka olejna, papier, 51 x 71 cm
sygn. p. d.: Fangor 72

Wystawiany: Wojciech Fangor - prace na papierze, Desa Unicum, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria Sztuki Współczesnej SDA 16.07.2011 - 30.07.2011, Sopot, poz. 18

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 40 000 - 50 000 zł
Cena wywoławcza: 35 000 zł
Wojciech Fangor
1922 Warszawa - 2015 Warszawa