• Opis
  • 87.
Włodzimierz Terlikowski
1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż
Portret Jadwigi Teslar

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: 19 (nieczytelnie)/Wł. Terlikowski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 13 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 9 500 zł
Włodzimierz Terlikowski
1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż
Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro (1931 r.) Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb