• Opis
  • 40.
Włodzimierz Pawlak
ur. 1957 Korytów
Dziennik Nr. 88, 1997-1998

olej, płótno, 150 x 100 cm
sygn. na odwrociu: WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK NR 88 | 150 X 100 | 1997 – 1998 (30 XI – 22 I)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 55 000 - 75 000 zł
Cena wywoławcza: 40 000 zł
Włodzimierz Pawlak
ur. 1957 Korytów