• Opis
  • 125.
Władysław Strzemiński
1893 Mińsk -1952 Łódź
Postać z dzieckiem – z cyklu Białoruś Zachodnia, 1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 30 × 43.1 cm
p. d.: pieczątka GALERIA/ANNA WESOŁOWSKA
na odwrocie: wg rysunku Władysława Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś Zachodnia, „Postać z dzieckiem”, 1939/1985, akwaforta/papier czerpany, nakład 45 szt

Grafika wykonana pod nadzorem Nikii Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy „Warsztat Władysława Strzemińskiego”
zorganizowanej przez Galerię Anny
Wesołowskiej w Łodzi w 1985 roku

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 1 300 zł
Władysław Strzemiński
1893 Mińsk -1952 Łódź