• Opis
  • 162.
WISIOR-ODZNAKA PAMIĄTKOWA KOLEI WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ, 1905 R.

srebro, emalia; wym. 39,5 x 22 mm

Odznaka dwustronna. Awers w kształcie uskrzydlonego koła – emblematu kolejnictwa. Przestrzeń pomiędzy skrzydłami wypełniona ciemnoniebieską emalią z mottem „JEDNOŚCIĄ SILNI”.
Powyżej słońce z promieniami i uchwyt w kształcie głowy orła z nałożonym krzyżem i kółkiem do zawieszenia. Rewers w kształcie skrzydeł z nałożoną tarczą herbową, wypełnioną ciemnoczerwoną emalią na giloszu, z inskrypcją D.Ż.W.W oraz datą 15.VII.1905.
Do odznaki dołączona metalowa dewizka.

Odznaka upamiętnia rezolucję podjętą przez kolejarzy DŻWW (Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej) w dniu 14 lipca 1905 roku i przedstawioną Dyrektorowi Zarządu Kolei. Tekst rezolucji brzmi następująco: Ogół pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej postanawia z dniem 15 lipca 1905r. wszelkie czynności i korespondencje służbowe bez ograniczeń i wyłączeń prowadzić tylko w języku polskim w mowie i piśmie. Zarazem żąda, ażeby wszelkie napisy informacyjne na kolei warszawsko-wiedeńskiej były bezzwłocznie wprowadzone w języku polskim.

Cena wywoławcza: 2 200 zł
BEZ AUTORA