• Opis
  • 18.
Tytus Dzieduszycki-Sas
1934 Warszawa – 1973 Paryż
Bez tytułu, 1962

asamblaż, 42 × 50 × 4 cm
sygn. na odwrocie: tytus | TYTUS SAS | DZIEDUSZYCKI | 16 r. DE CHABROL | PARIS oraz nalepka
wystawowa z Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wystawiany:
Tytus Dzieduszycki-Sas (1934–1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem, Muzeum Lubelskie w Lublinie, marzec-maj 2012

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 16 000 zł
Tytus Dzieduszycki-Sas
1934 Warszawa – 1973 Paryż
Jeden z czołowych przedstawicieli malarstwa materii. Współtworzył lubelską Grupę Zamek. Od 1959 roku działał w Paryżu w kręgu ruchu Phases. Ukończył biologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był artystą - samoukiem, uprawiał malarstwo, scenografię, grafikę. Współzałożyciel Koła Młodych Plastyków, późniejszej Grupy Zamek (wraz z Włodzimierzem Borowskim, Janem Ziemskim) działającej w Lublinie w latach 1956-60. Brał udział w wystawach grupy w Lublinie i w Warszawie w Galerii Krzywe Koło w 1958 r. W 1959 r.  wyjechał do Paryża na stypendium, gdzie został na stałe. Wystawiał pod pseudonimem Tytus Sas. Prace artysty są rzadkością na polskim rynku.