• Opis
  • 3.
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże
Incydent, 1960

olej, płótno, 110 × 119 cm, niesygnowany, na odwrocie nieczytelna nalepka z galerii w Chicago (najprawdopodobniej Contemporary Art Gallery z wystawy "Painters of Poland" w kwietniu 1961) oraz nalepka z tytułem i rokiem powstania: "PAGOWSKA, TERESA . INCIDENT OIL 43 x 47 1960"

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 110 000 - 120 000 zł
Cena wywoławcza: 95 000 zł
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże