• Opis
  • 2.
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże
Gong, 1960

olej, technika mieszana, płótno, 55,5 x 124,5 cm, sygn. i opisany na odwrociu: GONG | TERESA PĄGOWSKA, na odwrociu nalepka z I Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie z opisem pracy oraz zdarty fragment naklejki wywozowej z 1961 r.

Wystawiany: I Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, 1962 r.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 45 000 zł
Cena wywoławcza: 29 000 zł
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże