• Opis
  • 83.
TASAK SZWAJCARSKI STRZELCÓW WYBOROWYCH WZ 1842/52

dł. 683 mm, m. 960 g

R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Jelec prosty, przy nasadzie ze spadzistymi ramionami zakończonymi okrągłymi guzami. Okładziny z drewna hebanowego, mocowane do trzpienia o tym samym profilu trzema nitami z dużymi, mosiężnymi guzami. Na zewnętrznej stronie ramion jelca wybity herb kantonu Zurich oraz numer 1135. G ł o w n i a stalowa, polerowana, prosta, jednosieczna, obustronnie szlifowana, z płaskimi płazami i progiem po stronie siecznej, w przekroju trapezowatym. Pióro obosieczne, sztych symetryczny. Na zewnętrznym progu nasady bita sygnatura WESTERN & CO/SOLINGEN. P o c h w a drewniana, obciągnięta czarną skórą zszytą pośrodku wewnętrznej strony. Szyjka z antabką do mocowania żabki oraz trzewik płasko ścięty.

Cena wywoławcza: 750 zł