• Opis
  • 92.
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa
Tańce polskie

rotograwiura barwna, papier, wym. arkusza 39,5 x 29,5 cm
teka zawierająca 11 plansz, wyd. Kraków 1929 r.

Spis plansz:
1. Karta tytułowa
2. Góralski
3. Krakowiak
4. Kołomyjka
5. Kujawiak
6. Mazur
7. Oberek
8. Polka
9. Polonez
10. Zbójnicki
11. Żydowski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 500 zł
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa