• Opis
  • 155.
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków
Szkic

akwarela, tusz, papier, 36 × 21 cm
p. d.: okrągła autorska pieczątka z napisem w otoku: T.Kantor oraz wypełniona odręcznie T. Kantor/16.12.80

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 9 000 - 11 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków