• Opis
  • 81.
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków
Figury i postaci, 1976 r.

Zestaw 5 plansz w kartonowej tece: zestaw nr 93/300, druk artystyczny, 39,8 x 29,4 cm, sygn. oł. p.d.: T. Kantor, l.d. 1976, 93/300

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków