• Opis
  • 4.
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa
Pejzaż III, 1977

akryl, płótno, 81 x 100 cm
sygn. p. d.: Dominik oraz na odwrociu: DOMINIK | PEJZAŻ III 1977 | AKRYLE 81 X 100; naklejka wystawowa z Zachęty

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 50 000 - 60 000 zł
Cena wywoławcza: 38 000 zł
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa