• Opis
  • 77.
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa
Pejzaż, 1991 r.

akryl, płótno, 90 x 110 cm, sygn. p.d.: Dominik

Przez wszystkie lata mojego malowania starałem się, aby to co robię, było czymś więcej niż tylko bezmyślnym kopiowaniem rzeczywistości, czymś więcej niż popisem możliwości formalnych, oczyszczając – w miarę upływu lat – mój obraz świata ze zbędnych elementów, bezwiednych zapożyczeń, aby przekaz był bardziej klarowny i czytelny.
(Tadeusz Dominik, Za oknem jest ogród…, katalog wystawy, Warszawa 2008)
Malarstwo Tadeusza Dominika jest syntezą sensualistycznej tradycji polskiego koloryzmu i emocjonalnej abstrakcji, która pojawia się w sztuce światowej w latach 50. XX w. w postaci malarstwa gestu.
(Maciej Mazurek, krytyk sztuki)
Prezentowany na aukcji obraz to klasyczny „dominik”, które artysta zaczął malować już pod koniec lat 50. XX w., odchodząc od realistycznego przedstawiania rzeczywistości. Początkowo spokojne, barwne plamy, utrzymane w jednej tonacji, z czasem nabierają gwałtowności, żywiołowość i witalność kreowanej przyrody pokazywana jest za pomocą plam barwnych. Obrazy eksplodują jaskrawością kolorów, tak jak prezentowany na aukcji „Pejzaż” z 1991 r. Formy obłe, okrągłe, punkty, plamy żółte, pomarańcze, soczyste zielenie składają się tu na przepiękną, słoneczną kompozycję. Malowany z rozmachem pejzaż tworzą kuliste i owalne plamy, skupione wokół centralnej partii obrazu, chcą jakby zachęcić widza do przenikania w głąb „tajemnicy”. Dominik znajduje w przyrodzie bezpośrednie oparcie i z niej czerpie bogactwo barw. Świat olśniewającej natury, ukazany na płótnach, zawiera w sobie olbrzymi ładunek emocjonalny twórcy.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 45 000 zł
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Tadeusz Dominik
1928 Szymanów-2014 Warszawa