• Opis
  • 75.
Tadeusz Cybulski
1878 Kraków - 1954 tamże
Pomnik Jana Sobieskiego w Łazienkach, 1920 r.

olej, płyta, 47 × 62,5 cm
sygn. i dat l. g.: T.Cybulski/Warszawa
(1)920 oraz w p. g. dedykacja z 1921 roku na odwrocie naklejka z Salonu Dorocznego
w 1921 r. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim
z opisem pracy oraz nalepka z 1912 r. z opisem pracy

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 7 500 zł
Tadeusz Cybulski
1878 Kraków - 1954 tamże
Studiował w krakowskiej ASP u Laszczki i Weissa, a następnie we Wiedniu i u Pankiewicza w Paryżu. Był członkiem Zwornika, Cechu Artystów Plastyków Jednoróg i ZPAP w Krakowie. W 1939 brał udział w wystawie Martwa Natura w Malarstwie Polskim w IPS. Zajmował się rzeźbą, scenografią, a także był krytykiem artystycznym, literatem i muzykiem. W swojej twórczości wykorzystywał zdobycze postimpresjonizmu. Malował pejzaże, martwe natury i studia portretowe