• Opis
  • 109.
Tadeusz Boruta
ur. 1957 Kraków
Niewierny Tomasz, 1997 r.

olej, płótno, 145 × 120 cm
sygn. monogramem i dat. u dołu: 1997B
na odwrocie autorski opis: TADEUSZ BORUTA/”NIEWIERNY TOMASZ” 1997/ OL.PŁ.145 x120

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 13 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 7 000 zł
Tadeusz Boruta
ur. 1957 Kraków