• Opis
  • 134.
Taca

pocz. XX w.
srebro p. 835, m. 870 g; śred. 34,5 cm

Cena wywoławcza: 2 800 zł
BEZ AUTORA