• Opis
  • 99.
Sygnet z herbem Kościesza

XX w.
złoto pr. 3, m. 11,06 g
herb ryty w agacie

Cena wywoławcza: 3 200 zł
BEZ AUTORA