• Opis
  • 130.
Sygnet z herbem Dryja, ok. 1930

złoto, pr. 0,585, m. 13,63 g, onyks

Cena wywoławcza: 3 500 zł
BEZ AUTORA