• Opis
  • 238.
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODCHORĄŻYCH KAWALERII

Grudziądz, 1933 r.
Wystawione na nazwisko ppor. Hermana Wacława Cieślińskiego.

Cena wywoławcza: 500 zł
BEZ AUTORA