• Opis
  • 147.
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk
Św. Sebastian

linoryt, papier, 18,5 × 13 cm (odcisk płyty)
sygn. na kamieniu p. d.: SS
u dołu ołówkiem: 10/20 poniżej Św. Sebastian/linoryt, 1917 oraz p. d.: pieczątka artysty
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w: Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 77.
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Cena wywoławcza: 1 300 zł
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk