• Opis
  • 92.
Stanisław Terlecki
1901 Lwów - 1991 Gdańsk
Archikatedralny sobór św. Jura we Lwowie

akwarela, ołówek, papier, 26 × 22 cm w świetle passe-partout
sygn. i opis. l. d.: St. Terlecki/Lwów

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Stanisław Terlecki
1901 Lwów - 1991 Gdańsk