• Opis
  • 202.
Stanisław Keller
czynny do 1945
Wysuszona Ameryka do Roosevelta

akwarela, tusz, papier, 24 x 16 cm w świetle pasee-parout, sygn. l.d.: Keller
Pod kompozycją komentarz: Najweselszy Mikołaj- WYSUSZONA AMERYKA DO ROOSEVELTA. Och! My darling! taka byłam wysuszona że ledwona pomniku stałam.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 600 zł
Stanisław Keller
czynny do 1945