• Opis
  • 157.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
Postylla ? uzdrowienie opętanego (wytrąconego z kosmicznej równowagi), 1976 r.

linoryt, papier, 36 × 41,5 cm
(odcisk płyty), 39,5 × 44,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S. Fijałkowski 76 oraz opisany l. d.: Postylla ? uzdrowienie
opętanego (wytrąconego/z kosmicznej równowagi) i śr. 17/40

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 3 600 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów