• Opis
  • 15.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
Autostrada LII, 1978

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: S. Fijałkowski - LII Autostrada 7/78, na odwrociu papierowa naklejka transportowa

Pochodzenie:
- Dom Aukcyjny Agra Art, 21.11.2004
- kolekcja instytucjonalna, Polska
- Dom Aukcyjny Desa Unicum
- kolekcja prywatna, Polska

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 80 000 - 100 000 zł
Cena wywoławcza: 70 000 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów