• Opis
  • 129.
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów
1 VIII 99

akwarela, papier, 28,5 × 20 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz dat. l. d.: 1 VIII 99, śr.: 67/99
u dołu dedykacja: Panu Włodzimierzowi (….) -nieczytelnie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Stanisław Fijałkowski
ur. 1922 Zdołbunów