• Opis
  • 63.
Stanisław Fabijański
1865 Paryż - 1947 Kraków
Zakole Wisły w Krakowie, 1919 r.

gwasz, tektura, 50 x 88 cm, sygn. i dat. l.d.: St. Fabijański / Kraków 1919
na odwrocie opisany: Widok Wisły - w dali Kopiec T. Kościuszki

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 11 000 zł
Stanisław Fabijański
1865 Paryż - 1947 Kraków